In English
Skicka en förfrågan

Fixturer

Modellteknik har stor erfarenhet av produktutveckling, konstruktion och tillverkning av fixturer och jiggar. Det kan vara en fixtur för kontroll av mätdata eller bearbetningsfixturer för skärande bearbetning. Även monteringsfixturer, svetsfixturer, robotsvetsfixturer, robotfixturer, produktionsfixturer och tolkar ingår i vår produktionskompetens.

Varje fixtur har sin speciella egenskap. Skall den vara manuell eller automatisk, integrerad i något kontrollsystem, styrsystem eller robotsystem? Vilken precision och toleranser gäller? Frågorna är viktiga att få svar på för att konstruera och tillverka effektiva och därmed lönsamma fixturer.

En kontrollfixtur eller en mätrigg kan vara utrustad med olika givare, tolkar och mätklockor som kan anslutas till en PC för vidarebearbetning av data. Våra konstruktörer har även medverkat till att hitta innovativa fastspänningslösningar för monteringsfixturer.

Det är inte ovanligt att vi får totalansvar på ett specialprojekt från idé, simulering i 3D-konstruktion, tillverkning, montering samt drifttagning på plats hos kund.

Om du har en idé till en fixtur eller jigg så har vi maskinparken som behövs för att tillverka den på bästa möjliga sätt.